Skip to main content
Terug naar Praktijkvoorbeelden
Middelbaar beroepsonderwijs

eTwinning School Label

Het Deltion College in Zwolle heeft in 2023 het eTwinning School Label ontvangen. Docent Petra Turan is docent Engels bij de opleiding Sociaal werk en werkt een dagdeel bij het Bureau Internationaal. Ze vertelt hoe het allemaal begon en wat de internationale contacten teweeg hebben gebracht.

eTwinning School Label

‘Met eTwinning kun je van elkaar leren en je kunt iets brengen’

Petra Turan ziet het eTwinning School Label als een waardevolle erkenning. “We willen het als een olievlek uitbreiden binnen onze school en het School Label is dan een kers op de taart. Collega’s horen erover en willen meer weten. Sinds we het label hebben ontvangen, heb ik al drie workshops gegeven. Je stopt er energie in om het onder de aandacht te brengen en dan is het mooi als het wordt opgepakt en groeit. Het werkt blijkbaar.”

Het Deltion College is een grote mbo-school in Zwolle, met 17.000 studenten en zo’n 1.200 medewerkers. Petra: “Ik wil breder denken, buiten ons eigen kader. Als je je als docent aanmeldt als Baanbreker, mag je een dagdeel aan de slag met innovatie. In 2016 ging ik op zoek naar een plek waar docenten en studenten van over de hele wereld laagdrempelig met elkaar in contact komen en zo met elkaar en van elkaar kunnen leren.”

Het opzetten van zo’n platform bleek niet eenvoudig, vooral vanwege privacyregels. “In 2017 kwam ik in contact met een ambassadeur van eTwinning en hoorde voor het eerst van eTwinning. Dat is anders dan wat ik beoogde, maar ik zie veel overeenkomsten. Je kunt buiten je gesettelde kader kijken en ervaren hoe mensen werken in andere landen, in gelijkwaardigheid. Je kunt van elkaar leren en je kunt iets brengen. Dat is eTwinning.”

‘Het was heel gaaf was om zomaar even in hun lokaal te kijken’

Voor het blok gezet

Ze hikte er wel tegenop om aan wildvreemden te vragen samen een project te starten. Petra: “eTwinning zette me voor het blok en zei dat ik binnen twee weken drie mensen moest aanschrijven. Dat vond ik moeilijk, maar als je niks doet, gebeurt er ook niks. Ik kreeg een hele leuke reactie uit Polen. Zij had al ervaring en heeft ongeveer 80% van het project voor haar rekening genomen. Ik heb bij haar afgekeken hoe je zoiets doet. Het was superleuk. Niet alleen voor studenten, ook voor mij. Ik zat zomaar ineens met iemand uit Polen te praten. Dat was in die tijd nog niet zo gewoon. Het was ook heel gaaf was om zomaar in hun lokaal te kijken. Een mooie eerste ervaring, voor iedereen.”

Volgens Petra zijn studenten en docenten vaak huiverig als iets “extra” is. Ze zorgt er dan ook voor dat een project aansluit bij wat studenten toch al moeten oefenen. Denk aan een gesprek in het Engels voeren of een Engelse tekst schrijven. “Studenten doen wat ze moeten doen, maar dan anders. Als een opdracht waarmee ook echt iets gebeurt. Het komt op de site en ze krijgen reacties. Door die interactie zitten studenten met een andere vibe in de Engelse les.”

eTwinning School Label
Docent Petra Turan

Bewust van vooroordelen

Petra kreeg de smaak te pakken en werkte samen in meerdere projecten, onder meer over vooraannames, kansenongelijkheid en discriminatie. “Dat vind ik nog steeds het mooiste project. Het was samen met Spanje, Duitsland en Oostenrijk, net toen corona uitbrak. Ik heb online lessen gemaakt waarbij studenten op elkaar konden reageren. Het maakte ze bewust van vooroordelen. Spanjaarden zijn niet de hele dag bezig met olijven en stierenvechten, net zo min als wij hier op klompen lopen. Je hebt niet altijd door hoe makkelijk je mensen in een hokje plaatst.”

Het project heeft studenten aan het denken gezet. “Tijdens corona vonden ze dat ze niks mochten, maar in Spanje en Duitsland waren de regels veel strenger. Ze merkten ook dat ze niet de enigen waren. Het was overal kommer en kwel, niet alleen hier. Dat schept een band. Ze verwachtten veel verschillen en die waren er ook, maar er waren ook heel veel overeenkomsten. Ieder heeft zijn eigen kader en dat is prima, maar we kunnen elkaar in het midden ontmoeten. Zonder tegenover elkaar te staan en zonder je eigen identiteit op te hoeven geven.”

eTwinning School Label
eTwinning project over discriminatie
‘Als ik straks een stapje terug doe, kan iemand anders het overnemen’

Herwaardering en verrijking

De internationale contacten hebben de nieuwsgierigheid van Petra verder aangewakkerd. “Hier draait het onderwijs op een bepaalde manier en in andere landen gaat het anders. Toch doen we in de basis hetzelfde. Door de ervaringen kijk je ook met andere ogen naar je eigen onderwijs. We mopperen soms over het onderwijs of de studenten, maar eigenlijk doen we het hier zo gek nog niet. Het is een stukje herwaardering van wat je hebt en je kunt dat verrijken met wat je bij de ander ziet.”

Internationalisering is ingebed en geborgd bij het Deltion College. Petra: “Als ik straks een stapje terug doe, kan iemand anders het overnemen. De directie heeft ook uitgesproken dat we ernaar streven dat iedere student binnen de opleiding een vorm van internationaal contact heeft gehad, fysiek of via eTwinning. Ik zou het mooi vinden als studenten al contact hebben voordat ze op internationale uitwisseling gaan. Het scheelt als je online al hebt samengewerkt. Als je elkaar dan in het echt ziet, is het stuk van elkaar leren kennen kleiner. Je kunt gelijk de diepte in. Dat is wel een wilde droom. Maar goed, soms moet je wild dromen. En met kleine stapjes kom je er wel.”

eTwinning School Label
eTwinning School Label

Over het eTwinning School Label

Een eTwinning project start in eerste instantie op leerkrachtniveau: een leerkracht in Nederland kan een project starten met leerkrachten in het buitenland. Na het afronden van een project maak je binnen eTwinning kans op allerlei vormen van erkenning. Zoals kwaliteitslabels, prijzen en de hoogste gradatie; het eTwinning School Label. Deltion College is een van de twee scholen in Nederland die in 2023 het label hebben gekregen.

Tips van Petra

  • Zorg dat een project in het verlengde ligt van wat studenten al moeten doen. Dan is het niet extra, maar wel extra leuk.
  • Begin klein. Van heel veel partners bij een eerste project word je gillend gek en zie je door de bomen het bos niet meer.
  • Start met iemand die al een project heeft gedaan. Je kunt dan meekijken, leren en het daarna uitbreiden.

Geschreven door Tefke van Dijk