Skip to main content

Disclaimer

Rechten 

Hoewel de teksten op deze website zorgvuldig zijn opgesteld, kun je hier geen rechten aan ontlenen. Informatie over het European School Education Platform en eTwinning op https://school-education.ec.europa.eu zijn in alle gevallen leidend.  

Externe links 

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van de eTwinning NSO. De NSO is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Dergelijke links zijn enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat de NSO de inhoud van die website zou onderschrijven. 

Auteursrecht 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de NSO.  

Beeldmateriaal 

Wij streven er als NSO naar om alle rechthebbenden afgebeeld op beeldmateriaal te achterhalen en om toestemming te vragen voor gebruik van het materiaal. Kom je een afbeelding van jezelf tegen waar jij geen toestemming voor hebt gegeven? Neem dan graag contact met ons op via etwinning@nuffic.nl. Op jouw verzoek zullen we deze afbeelding uiteraard verwijderen. 

AVG 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 van toepassing is, stelt strengere eisen aan de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens van derden. Als penvoerder is Nuffic verantwoordelijk voor het eTwinning National Support Organisation in Nederland.  

Wijziging privacybeleid 

Nuffic behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen binnen het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt het privacybeleid van Nuffic hier nalezen. 

AVG binnen je eigen organisatie 

Onder de AVG heb jij als organisatie ook meer verplichtingen gekregen bij het verwerken van persoonsgegevens. Wil je meer weten over hoe je als organisatie met deze verordening om moet gaan? Lees dan verder de Verordening (EU) 2016/679 (AVG/GDPR) (Publicatieblad van de Europese Unie) en de regels voor de bescherming van persoonsgegevens binnen en buiten de EU op de website van de Europese Commissie. 

Ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat veel praktische informatie die je helpt om te voldoen aan deze regelgeving. 

 

Ellen-verweij

Word lid van eTwinning

Je kunt lid worden van de Europese eTwinning community door een account aan te maken op het European School Education Platform.

Aanmelden